Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Main Menu


  
ใบสมัคร สมาคม ฌกส.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)
 ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) icon ดาวน์โหลด (1.06 MB)

 เอกสารประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) icon ดาวน์โหลด (3.68 MB)
< ก่อนหน้า   ถัดไป >


  

  
นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ออมทรัพย์ 3.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
 ออมทรัพย์พิเศษ 
  หนึ่งแสนบาทขี้นไป 3.50
  ห้าล้านบาทขี้นไป(ฝากครบ 6 เดือน) 4.75
ฝากประจำ
 3 เดือน  4.25
 6 เดือน  4.50
 12 เดือน  4.75
  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 สามัญ  7.00
 ฉุกเฉิน  7.00
 ตามโครงการสวัสดิการ  6.00
 ตามโครงการสวัสดิการใหม่  5.75
เลขที่บัญชี สอ.สล
ธ.กสิกรไทย สาขาเลย
  156-2-15523-2
ธ.กรงไทย สาขาเลย
  403-1-98897-4
 

 


==ฌาปนกิจสงเคราะห์==

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร. 0-4283-2200